เพื่อเฉลิมฉลองวันครบครอบ 12 ปีของ Elsword
เราจะจัดประกวดศิลปะสุดเจ๋งที่คุณสามารถแสดงความเป็นศิลปินได้อย่างเต็มที่!

เริ่มส่งผลงาน: วันอาทิตย์ 16 เมษายน 2023
สิ้นสุดการส่งผลงาน: วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม 2023

และผลงานของพว
กเขาจะถูกนำไปใช้เป็นรูปหน้าจอโหลดภายในเกม!

 • อัตราส่วนภาพ: 16:9
 • ขนาดผลงานที่สามารถส่งได้: 1600 x 900 | 1920 x 1080 | 2048 x 1154 | 2560 x 1440 | 3200 x 1800 | 3840 x 2160.
  • ผลงานที่ไม่ได้อยู่ในรายการขนาดที่สามารถส่งได้จะถูกตัดสิทธิ์
  • รูปภาพอนุญาตเฉพาะไฟล์ประเภท GIF, PNG, JPG, JPEG และ BMP
 • ผลงานของคุณจะต้องมีตัวละคร Elsword เท่านั้น
  • สามารถใส่เหล่า NPC จากในเกมได้ ไม่อนุญาตให้มีตัวละครจากที่อื่น (เกมอื่น,อนิเมชัน, ตัวละครออริจินอล เป็นต้น)
 • เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นการฉลองครบรอบ 12 ปี ดังนั้นธีมของผลงานจะเป็นการเฉลิมฉลอง

 • ผลงานที่คุณจะส่งนั้นต้องเป็นผลงานออริจินอลของคุณ หากเป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานชิ้นอื่นก็สามารถทำได้ แต่ขอให้คุณใช้ความสร้างสรรค์ของตัวเองด้วย การดัดแปลง, ทำซ้ำหรือการลอกเลียนผลงานออริจินอลเพียงเล็กน้อยจะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์

 • การส่งผลงานคุณภาพต่ำจะถูกคัดออก

 • คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้สินทรัพย์ทางการของ Elsword กับผลงานของคุณ (เช่น skill cut-ins, ภาพบุคคล เป็นต้น)

 • เราจะทำการตรวจสอบเกี่ยวกับการลอกเลียนหรือการขโมยผลงานศิลปะ หากพบว่าคุณมีพฤติกรรมดังกล่าว คุณจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดนี้และถูกแบนไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต

 • ไม่อนุญาตให้ส่งผลงานที่ทำจาก AI และจะถูกแบนไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต

 • ผู้ส่งผลงานทุกคนจะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน/ข้อตกลงในการให้บริการของ Elsword

 • ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมด้วยบัญชีที่หลากหลาย หากพบว่าคุณมีพฤติกรรมดังกล่าว การส่งผลงานทั้งหมดของคุณจะถูกตัดสิทธิ์

 • กิจกรรมนี้เปิดให้เข้าร่วมเฉพาะผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์ NA (North American) และผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์ INT (International) เท่านั้น

 • ไม่อนุญาตให้ใช้ผลงานที่คุณได้ทำก่อนหน้าจะจัดกิจกรรมนี้โดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของพวกเขา

 • ผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ทำตามกฎจะถูกตัดสิทธิ์